IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Hội đồng quản trị

23/07/2021
Ông Li Guang Jie (Lý Quang Kiệt)
Chủ tịch HĐQT

Quốc tịch: Trung Quốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 

Ông Yim Fung (Diêm Phong)
Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Trung Quốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩÔng Huang Bo (Hoàng Bác)
Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩÔng Wei Xi (Ngụy Hy)
Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Trung Quốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩBà Nguyễn Thanh Tú
Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân