IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Forum  |   Ngôn ngữ: 

Thông tin liên hệ

  • (04) 35 730073
  • (04) 35 779999 - 1900545461
  • (04) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Lịch Sự Kiện

02/02/2015TTF Họp ĐHCĐ bất thường năm 2015
02/02/2015NTP Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
02/02/2015NTP Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
02/02/2015CII Giao dịch bổ sung - 8,536,000 CP
02/02/2015HDC Giao dịch bổ sung - 13,703,458 CP
01/02/2015PX1 Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
01/02/2015CDC Lấy ý kiển CĐ bằng văn bản
31/01/2015HHG Họp ĐHCĐ bất thường năm 2015
31/01/2015AMD Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
30/01/2015CTI Giao dịch bổ sung - 17,999,997 CP